Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei

Pajottenland & Zennevallei is een dynamische regio waar cultuur, kunsten en erfgoed goed gedijen. Al jarenlang werken 13 cultuur- en gemeenschapscentra en 15 openbare bibliotheken, die lokaal stevig verankerd zijn, samen. Daarnaast weten de Erfgoedcel en de Onroerende Erfgoeddienst (IOED) het verleden van de streek te verlevendigen en dichter bij de bevolking te brengen.

Vanuit deze rijke voedingsbodem wil Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei zijn verbindend en fijnmazig netwerk verder uitbouwen. Binnen de krijtlijnen van het nieuwe decreet Bovenlokale Cultuurwerking dient zich de kans aan om een extra dimensie aan de bestaande samenwerkingen toe te voegen. Een sterke, toekomstgerichte regionale werking Рover de sectoren heen Рkomt het culturele leven en de bewoners van Pajottenland & Zennevallei alleen maar ten goede. Zo kunnen we onze maatschappelijke opdracht, met respect voor ieders eigenheid en specifieke werking, op een vernieuwende en tegelijk duurzame manier verankeren.

cropped-kaartje-blanco-11.png

 

Onze deelwerkingen