De rand: Wat is er aan de rand?

In ‘Wat is er aan de rand’, bekijken we de diversiteit aan bewoners
en culturen in de randgemeenten rond Brussel. Vanuit erfgoedperspectief
zoeken we naar verbindende elementen en gelaagde perspectieven en testen
we methodes uit (bv. mental mapping).

Meer info? Neem contact op met Koen.